Bæredygtig Dannelse

Foredrag v. prof. mso emeritus, DPU, Aarhus Universitet, Jeppe Læssøe

På grund af corona skal du bære mundbind.

‘Bæredygtighed’ og ‘bæredygtig udvikling’ er kommet på alles læber og bruges i flæng. I de seneste år er ‘bæredygtig dannelse’ på tilsvarende vis blevet udbredt som en måde at tale om, hvordan uddannelse og læring kan bidrage til at modvirke en på flere fronter eskalerende, u-bæredygtig udvikling. Men hvad kommer der ud af at bringe ‘bæredygtig’ og ‘dannelse’ sammen?

For at svare på det spørgsmål, er der brug for at se nærmere på begrebet bæredygtighed, for herfra at overveje dannelsens mening i dette perspektiv – og omvendt for at anskue bæredygtighed i et dannelses-teoretisk perspektiv.

Foredraget vil gøre begge dele og lægge op til diskussion af de pointer, der kommer ud af et sådant dobbelt-blik. Foredraget kommer i den forbindelse ind på en række udfordringer og muligheder, dels om forskellige tolkninger af bæredygtighedsbegrebet og dets iboende defensive karakter, dels om de sanse-emotionelle og intellektuelle sider af det pædagogiske arbejde med bæredygtig dannelse.