Vi, du og jeg

Vi, du og jeg

Foredrag v. leder af Center for Subjectivity Research, Dan Zahavi, Københavns universitet

På grund af corona skal du bære mundbind.

Vi’ets struktur og status debatteres intenst i den moderne forskning. Men spørgsmålet er ikke nyt og blev allerede gjort til genstand for udførlige fænomenologiske analyser i første halvdel af det 20. århundrede.

Mens Heidegger hævdede at vi’et går forud for og er mere fundamentalt end nogen form for dyadisk interaktion, hævdede andre fænomenologer, såsom Husserl, Walther og Schutz, at empati og ansigt-til-ansigt mødet er afgørende for vi’et.

I foredraget præsenteres nogle af de centrale omdrejningspunkter i debatten, og det undersøges hvorvidt du’et spiller en særlig vigtig rolle for gruppe-identifikation og vi-identitet.