Hegel – en indføring

Sognepræst i Holstebro, Cand. Theol., ph.d. Caspar Wenzel Tornøe.

Adgangsforudsætning: Coronapas og maske. Du må gerne tage masken af, når du er er siddende. 

Med udgangspunkt i bogen Hegels Filosofi – en indføring (2020) vil foredraget rette sig mod det problem “at føre ind” til en yderst kompleks tænker som Hegel, hvilket i sig selv er et filosofisk problem.

I modsætning til næsten alt Hegel-reception af enten ideologisk eller forskningsmæssig karakter, gør Caspar Wenzel Tornøe sin indføring personlig-eksistentiel – hvilket synes at stride mod den traditionelle opfattelse af Hegel. Det er Hegel som livsfilosofi, der er det centrale, men det udelukker ikke, at det er en logisk systemtænkning.

Man kan ikke formidle Hegels logik, fænomenologi, æstetik, retsfilosofi eller religionsfilosofi uden at gøre et forsøg på at forklare, hvad alle disse har tilfælles. At formidle dette i en indføring er en slags genspejling af ens egen erfaring med at tilegne sig Hegels ganske groteske tekster.

Tornøe skriver i indføringen: “På universitetet gennemgik vi filosofihistorien; Hegel var den sværest forståelige filosof, men også den hos hvem, jeg anede, at der var mest at forstå”.

Kort pause midtvejs mellem foredrag og efterfølgende diskussion/samtale mellem de fremmødte og foredragsholderen.