Kosellecks tidsbombe: Da Corona-krisen smadrede fremtiden

Foredrag v. Thomas Derek Robinson

I samme liga som Foucault, Habermas og Ricoeur, var Reinhart Koselleck (1923-2006) et af det tyvendeårhundredes vigtigste, men dog mindre kendte, europæiske intellektuelle skikkelser. I grænselandet mellem socialforskning, lingvistik, epistemologi og modernitetsteori beskæftigede hans forskning sig med de politiske ideologiers ophav, forholdet mellem reform og revolution, fremskridt og forfald, krise samt fremtidens rolle i vores historiske bevidsthed.
Kosellecks manglende berømmelse skyldes måske den relative stabilitet og optimisme omkring demokratiet og kapitalismen efter den kolde krig. Dette harmonerede mere med Francis Fukuyamas fagre udsyn i End of History end med det mere kyniske sindelag blandt den tyske intelligentsia fra efterkrigstiden.

Men med 9-11, finanskrisen i 2008, højre-populismens fremmarch, den amerikanske verdensordens forfald, olie og børsmarkedernes krak i 2019, og mere end noget andet, Corona-krisen, har Kosellecks begrebsapparat vist sig uhyre relevant for vores samtid. En ny superstar er muligvis født efter den sidste side blev publiceret.
I dette foredrag ser vi, med udgangspunkt i Reinhard Kosellecks forfatterskab, på Corona-krisen som en tidsbombe, der har sprængt vores forventninger til fremtiden. Dette afslører tre vigtige spørgsmål vi nu må forholde os til: Hvordan kan vi leve med sorg for en fremtid, der aldrig blev fuldbyrdet? Hvordan kan vi leve med ambivalens og usikkerhed som permanent betingelse i livet? Og hvad er vi for hinanden, når vores tidligere roller i livet pludseligt forsvinder? Måske findes svaret på disse følelsesmæssige, kognitive og eksistentielle spørgsmål i vores forbrugsliv.

Thomas Derek Robinson er lektor ved Bayes Business School, University of London. Hans forskning beskæftiger sig med tidslighed og teknologi. Dette omfatter, hvordan mobiltelefonbatterier, søvn, sundhedsmeddelelser og medlemskab i brand communities former vores oplevelse af tid.