Filosofisk grafologi: Om skriftens og skrivningens væsen

Foredrag v. ph.d.-studerende, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Syddansk Universitet

På grund af corona skal du bære mundbind.

Vi lever i dag i et skrivesamfund. I et land som Danmark lærer vi fra vi er helt små at udtrykke os på skrift, og inden vi når at blive ret gamle bliver vi også testet i det til eksaminer i skolen.

Om det så drejer sig om banale ting som Messenger-beskeder, to-do lister eller Youtube-søgninger eller om mere vidtløftige ting som eksamensopgaver, skønlitteratur eller akademiske tekster, så er skriften her, der og alle vegne.

Men hvad er skrift og skrivning egentlig? Hvori består disses væsen? Og kan man overhovedet tale om skriftens væsen eller kan man kun skrive sig indirekte frem til den ad tankemæssige omveje?

I foredraget tages der afsæt i en kritisk-konstruktiv dialog med fænomenologien, psykoanalysen og Jacques Derrida for at forsøge at indkredse omridset af en ’filosofisk grafologi’ som vil vise sig at hænge sammen med både menneskets pseudo-videnskabelige skriftanalyse, men også introducere grafologi som en betegnelse for ’læren om skrivning’ i filosofisk forstand.

Hvad det i grunden vil sige, at mennesker er skrivende væsner?