Det augustinske spor i Hannah Arendts tænkning

Foredrag v. cand. Theol. Karen Marie Mortensen

Augustin fulgte med Arendts tænkning gennem hele hendes liv. Det begyndte med hendes dissertationsafhandling Love and Saint Augustine, som hun indledte under Heideggers vejledning i Marburg og afsluttede hos Karl Jaspers i Heidelberg.

Fra Augustin får hun sætningen Mennesket blev skabt for at der kunne være begyndelse (Om Guds stad 12. 21). Hermed bliver hun i stand til at levere et modstød mod Heideggers eksistens syn: kastet ind i tilværelsen med udsigt til døden. Hos Arendt er grundbegreberne fødsel og begyndelse.

I oplægget vil begreberne blive fulgt fra deres begyndelse hos Arendt over hendes første hovedværk The Human Condition 1958 (Menneskets vilkår 2005) frem til hendes andet posthumt udgivne The Life of the MInd 1971 (Åndens liv 2019).