Den esoteriske Platon

Foredrag v. Henrik Krog Nielsen, filosof og forfatter, Forlaget X

Esoterisk betyder indre/spirituel, at alt ydre har en åndelig årsag. Platons esoteriske side er stort set gledet ud af den akademiske videnskab – og når den nævnes, er det ofte på nedladende vis.
Foredraget vil være en komparativ analyse af Platons filosofi og den esoteriske lære formuleret i A. A. Baileys bøger (skrevet 1919-49), som med tiden har stor indflydelse på forskellige åndelige
strømninger.
Især vil emnet meditation blive belyst. Derudover vil følgende emner blive berørt: Reinkarnation og karma, personlighedsintegration, etik, at energi følger tanken samt skabelsesteori.