Hvad er Debat? Hvad er ræsonnement?

Foredrag v. Gorm Harste

Hal Koch sagde i 1945 at demokrati er debat. Men ikke mindst populismen (Trump) har lært os, at debat kommer af fransk ”de-battre” og altså betyder ”stop med at slås”. Diskussion er fortsættelsen af krig, men med andre midler og andre former. Debat forudsætter, at diskussionen udgør et ræsonnement med processer og procedurer. Men hvordan har samfundet udviklet sig, så det kan følge disse såkaldte ”deliberative” ræsonnementer?
Foredraget tager fat på udviklinger fra begyndelsen af Oplysningstiden, som de eksempelvis er beskrevet af Jürgen Habermas i afhandlingen om Borgerlig Offentlighed fra 1962 og frem til de risici, der ifølge systemforskeren Niklas Luhmann i fremtiden udvikler sig for at det ellers så magtdelte moderne samfund reducerer kompleksiteten i verdenssamfundet, så debatter opløses i myter og risikable systemer. Debatten mellem Habermas og Luhmann har været central i de sidste 50 års samfundsfilosofiske debat.

Gorm Harste er dr.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og forfatter til bogen The Habermas – Luhmann Debate, New York: Columbia University Press 2021.