Arabisk filosofi – illustreret gennem to eksempler

Foredrag v. Christian Høgel, Professor MSO, Syddansk Universitet (SDU) og Saer El-Jaichi, Postdoc på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Dette foredrag vil introducere til arabisk filosofi i forlængelse af den bogen Arabisk filosofi (Systime 2019), gennem to eksempler.

Det første eksempel er den filosofiske roman, Hayy ibn Yaqzan, skrevet Ibn Tufayl (ca. 1105-85). I romanen ‘Hayy ibn Yaqzan’ viser forfatteren Ibn Tufayl at man kan nå til erkendelse helt på egen hånd, og uden sprog. Romanens hovedperson, Hayy undergår i romanen en udvikling fra udvidende nyfødt til fuldgyldig filosof, helt alene på en øde ø!

Det andet eksempel er Averroes, der spillede spillede en vigtig rolle i middelalderen som brobygger mellem græsk filosofi og islamisk teologi, ved at harmonere guds-troen med aristotelisk rationalitet. Oplægget vil kaste lys over Averroes’ tanker om forholdet mellem tro og tænkning, og hans religions-filosofi.