Dette foredrag er desværre aflyst

Det ktoniske menneske: Om liv og eksistens i den antropocæne tidsalder

Foredrag v. ph.d.-studerende, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Syddansk Universitet

Siden de store filosoffer G.W.F. Hegel, M. Heidegger og H.-G. Gadamer har vi været vant til at tænke mennesket i kontekst af dets kulturelle historicitet. Men hvad sker der når vi gentænker mennesket i lyset af det, man kunne kalde for ‘naturlig’ historicitet?

Hvordan kan vi forstå os selv, når vi besinder os på de geologiske, planetære og biosfæriske forhold, som vores eksistens i tiltagende grad viser sig at være dramatisk viklet ind i? Kan man tænke sig en økologisk eksistentialisme for det 21. århundrede?

I foredraget udfoldes nogle grundlæggende tanker om behovet for og meningen med at gentænke menneskets eksistensvilkår i lyset af global opvarmning, biologisk masseudryddelse og i det hele taget den geologiske epoke, der bærer navnet ‘Antropocænen’.