Vi fejrer jubilæum!

Det er Lørdag den 9. oktober 2021 at vi fejrer jubilæet i Vartovs store Foredragssal, Farvergade 27, København K.

Tema: Filosofiens rolle og betydning i går, i dag og i morgen!

Program:

  • Søren Gosvig Olesen, Københavns Universitet
  • Thomas Schwarz Wentzer, Aarhus Universitet
  • Anne-Marie Søndergaard, Odense Universitet

De tre oplægsholdere vil hver komme med et oplæg på ca. 20. minutter efterfulgt af en kort indbyrdes replik. Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og diskussion.

Under det lille efterfølgende traktement vil medstifter af Filosofisk Forum Anne-Marie Eggert Olsen holde festtalen.

Religionens fornuft

Foredrag v. Niels Grønkjær, dr. theol., forfatter

G.W.F Hegel mener at den traditionelle oplysningstænkning er uoplyst om sig selv, og at den derfor trænger til oplysning. Den kan ikke forbinde sine idealer med virkeligheden fordi den mangler selvkritik. I sin religionsfilosofi viser Hegel at religionen indeholder en oplysende fornuft som kan hjælpe mennesket til at forbinde sig med en modsætningsfyldt virkelighed. Det har aktuel betydning.

Foredraget har baggrund i Niels Grønkjærs seneste bog: Oplysning for de oplyste. En religionsfilosofisk introduktion til Hegel (Eksistensen, 2021).

Drømmen om kulturelt fællesskab

Foredrag v. Fabian Holt, lektor, dr.phil., Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC

Kulturfestivalen som prisme for moderne europæisk historie. De mange nyhedshistorier om væksten i antallet af festivaler over de seneste årtier har et ensidigt nutidsperspektiv – de følger  begivenhedens krav om aktualitet.

Men er festivaler bare et modefænomen? Eller er denne bemærkelsesværdige vækst og begejstring en del af nogle større forandringer i kultur og samfund?

I dette foredrag vil lektor Fabian Holt se festivaler som prisme for moderne europæisk kulturhistorie, ud fra hans doktordisputats om emnet. Han vil fortælle om, hvad samfund og forskning har lært (og ikke lært) af den seneste udvikling. Kulturfestivaler er på væsentlige
punkter et overset kapitel i moderne kulturhistorie og kulturteori. Foredraget rummer en rejse med punktnedslag i Londons katedraler i 1690erne, ritualer under den franske revolution og helt frem til kapitalismens og teknologiens indflydelse på kulturfællesskaber i dette årti.

Foredraget er baseret på bogen Everyone Loves Live Music: A Theory of Performance Institutions, der er udgivet på University of Chicago Press i december 2020.