Arabisk filosofi – illustreret gennem to eksempler

Foredrag v. Christian Høgel, Professor MSO, Syddansk Universitet (SDU) og Saer El-Jaichi, Postdoc på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Dette foredrag vil introducere til arabisk filosofi i forlængelse af den bogen Arabisk filosofi (Systime 2019), gennem to eksempler.

Det første eksempel er den filosofiske roman, Hayy ibn Yaqzan, skrevet Ibn Tufayl (ca. 1105-85). I romanen ‘Hayy ibn Yaqzan’ viser forfatteren Ibn Tufayl at man kan nå til erkendelse helt på egen hånd, og uden sprog. Romanens hovedperson, Hayy undergår i romanen en udvikling fra udvidende nyfødt til fuldgyldig filosof, helt alene på en øde ø!

Det andet eksempel er Averroes, der spillede spillede en vigtig rolle i middelalderen som brobygger mellem græsk filosofi og islamisk teologi, ved at harmonere guds-troen med aristotelisk rationalitet. Oplægget vil kaste lys over Averroes’ tanker om forholdet mellem tro og tænkning, og hans religions-filosofi.

Vi, du og jeg

Vi, du og jeg

Foredrag v. leder af Center for Subjectivity Research, Dan Zahavi, Københavns universitet

Vi’ets struktur og status debatteres intenst i den moderne forskning. Men spørgsmålet er ikke nyt og blev allerede gjort til genstand for udførlige fænomenologiske analyser i første halvdel af det 20. århundrede.

Mens Heidegger hævdede at vi’et går forud for og er mere fundamentalt end nogen form for dyadisk interaktion, hævdede andre fænomenologer, såsom Husserl, Walther og Schutz, at empati og ansigt-til-ansigt mødet er afgørende for vi’et.

I foredraget præsenteres nogle af de centrale omdrejningspunkter i debatten, og det undersøges hvorvidt du’et spiller en særlig vigtig rolle for gruppe-identifikation og vi-identitet.