DETTE FOREDRAG ER DESVÆRRE AFLYST

Digital totalitarisme

Foredrag v. ph.d.-studerende, Mads Vestergaard, Københavns Universitet

Den digitale revolution har været omgærdet af løfter om demokratisering og frigørelse. Men virkeligheden er blevet en anden.

Det sociale kreditsystem, som er under udvikling i Kina, står som skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste teknologier til at virkeliggøre social kontrol af befolkningen uden fortilfælde. Men Kina er ikke alene. I USA er der åbnet nye markeder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke de kommende teknologigiganter møder modstand fra befolkning og politikere. Og i Danmark har vi så travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tilliden og demokratiet er under pres.

I foredraget stilles der skarpt på den mørke side af den digitale revolution. Kun hvis vi kender truslerne mod det frie og demokratiske samfund, kan vi bekæmpe dem.

DETTE FOREDRAG ER DESVÆRRE AFLYST

Vi, du og jeg

Foredrag v. leder af Center for Subjectivity Research, Dan Zahavi, Københavns universitet

Vi’ets struktur og status debatteres intenst i den moderne forskning. Men spørgsmålet er ikke nyt og blev allerede gjort til genstand for udførlige fænomenologiske analyser i første halvdel af det 20. århundrede.

Mens Heidegger hævdede at vi’et går forud for og er mere fundamentalt end nogen form for dyadisk interaktion, hævdede andre fænomenologer, såsom Husserl, Walther og Schutz, at empati og ansigt-til-ansigt mødet er afgørende for vi’et.

I foredraget præsenteres nogle af de centrale omdrejningspunkter i debatten, og det undersøges hvorvidt du’et spiller en særlig vigtig rolle for gruppe-identifikation og vi-identitet.