DETTE FOREDRAG ER DESVÆRRE AFLYST

Din og min lykke, foredrag v. professor i filosofi, Dr. Phil. Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet

Vi skal både være vores egen og andre menneskers lykkes smed. Vejen til lykke er hverken ligetil eller kort. Vi har hver vores opfattelse af hvad lykke er, og vi kan af og til fare vild i vores egne, andres og mediernes fremstillinger af den. I foredraget præsenteres forskellige perspektiver på lykken – med eksempler fra filosofien, litteraturen, kunsten og musikken.

Søren Harnow Klausen har skrevet bogen På sporet af din lykke (2018).

Dette foredrag er desværre aflyst

Det ktoniske menneske: Om liv og eksistens i den antropocæne tidsalder

Foredrag v. ph.d.-studerende, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Syddansk Universitet

Siden de store filosoffer G.W.F. Hegel, M. Heidegger og H.-G. Gadamer har vi været vant til at tænke mennesket i kontekst af dets kulturelle historicitet. Men hvad sker der når vi gentænker mennesket i lyset af det, man kunne kalde for ‘naturlig’ historicitet?

Hvordan kan vi forstå os selv, når vi besinder os på de geologiske, planetære og biosfæriske forhold, som vores eksistens i tiltagende grad viser sig at være dramatisk viklet ind i? Kan man tænke sig en økologisk eksistentialisme for det 21. århundrede?

I foredraget udfoldes nogle grundlæggende tanker om behovet for og meningen med at gentænke menneskets eksistensvilkår i lyset af global opvarmning, biologisk masseudryddelse og i det hele taget den geologiske epoke, der bærer navnet ‘Antropocænen’.

Det augustinske spor i Hannah Arendts tænkning

Foredrag v. cand. Theol. Karen Marie Mortensen

Augustin fulgte med Arendts tænkning gennem hele hendes liv. Det begyndte med hendes dissertationsafhandling Love and Saint Augustine, som hun indledte under Heideggers vejledning i Marburg og afsluttede hos Karl Jaspers i Heidelberg.

Fra Augustin får hun sætningen Mennesket blev skabt for at der kunne være begyndelse (Om Guds stad 12. 21). Hermed bliver hun i stand til at levere et modstød mod Heideggers eksistens syn: kastet ind i tilværelsen med udsigt til døden. Hos Arendt er grundbegreberne fødsel og begyndelse.

I oplægget vil begreberne blive fulgt fra deres begyndelse hos Arendt over hendes første hovedværk The Human Condition 1958 (Menneskets vilkår 2005) frem til hendes andet posthumt udgivne The Life of the MInd 1971 (Åndens liv 2019).